1820–1883
portrait

Sep­tem­ber 15, 1820, Ar­en­dal, Nor­way.

March 6, 1883, Kris­ti­an­ia (Os­lo), Nor­way, of tuberculosis.

So­fi­en­berg Cemetery (now So­fi­en­berg Park), Oslo, Norway.

illustration
Street in Arendal, Norway
Photo by Nils-Petter Enstad

Daughter of a watchmaker, Heede studied in Paris, where she lived with a Methodist family and became a professing Christian.

When she returned to Norway, she became a tutor at a girls school in Arendal. In 1874 she was called to Kristiania (Oslo), and the Me­tho­dist publishing house and schools. She taught future preachers in Eng­lish and Nor­we­gian, edited the Sunday school paper Den lille børneven, and translated books for the Me­tho­dist publishing house.

Around this, time she started translating hymns and Gospel songs from Eng­lish into Nor­we­gian, introducing Ira San­key and others to Nor­we­gian audiences. She wrote and translated more than 200 hymns.

 1. Ånd fra himlen, kom med nåde
 1. Arbeid for natten kommer
 2. Den store lege nå er nær’
 3. Den himmelske lovsang
 4. En port til Himlen åpen står
 5. Gå meg ei forbi, o Jesus
 6. Gå stille med sorgen
 7. Herre du velsigner alle
 8. Hvilken venn vi har i Jesus
 9. Hvor du enn i verden vanker
 10. I den tause midnattstime
 11. Jeg vil prise min gjenløser
 12. Jeg trenger deg hver stund
 13. Jeg gav mitt liv for deg
 14. Kom til din Frelser, oppsett det ei
 15. Led meg hen til frelsens klippe
 16. O Jesus, på deg ble min syndeskyld lagt
 17. Sett deg for et hellig mål
 18. Sikker i Jesu armer
 19. Søk de forvillede, arme, forførte
 20. Underfullt deilige Eden
 21. Ved korsets fot hos Jesus
 22. Vi går til det land hvor de hellige hviler
 1. Ånd fra Himlen kom med nåde

where to get a better photo of Heede