1805–1842
Theodor Wilhelm Oldenburg

Sep­tem­ber 27, 1805, Copenhagen, Denmark.

May 26, 1842, Sorterup, Slagelse, Denmark.

Son of Frederik Oldenburg of the Danish Supreme Court, Theodor became a rector to congregations in Sorterup and Ottestrup, near Slagelse. He also edited the magazine Dansk Missionsblad, beginning in 1837. After his death, his friend P. Christian Kierkegaard edited a collection of his hymns and poems in the book Mindeblade om Theodor Vilhelm Oldenburg, 1844.

  1. Din, o Jesus, din at være
  2. Dybe, stille, stærke, milde
  3. Et suk i gennem verden går
  4. I Herrens hus er godt at bo
  5. Stille, hjerte, vær nu stille