Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chięn trú ngoŕi đồng, thức đęm canh giữ bầy chięn. Một thięn sứ của Chúa đến gần họ, vŕ sự vinh hiển của Chúa chói lňa xung quanh, họ rất sợ hăi.@Lu-ca 2:8-9
chân dung
Josef Mohr (1792-1848)

Josef Mohr, 1816-1818 (Stille Nacht). Hai Lin.

Franz X. Gruber, 1820 (🔊 pdf nwc).

chân dung
Franz X. Gruber (1787-1863)

Đêm tháng vô cùng
Giây phút tưng bừng
Đất với trời
Se chữ đồng
Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ
Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa
Ơn châu báu vô bờ bến
Biết tìm kiến của chi đền.

Ôi Chúa Thiên đàng
Cảm mến cơ hàn
Nhấp chén phiền
Vương phong trần
Ôi Thiên Chúa thương người đến quên měnh
Canh khuya giáng sinh trong chốn cơ hàn
Ơn châu báu vô bờ bến
Biết těm kiến của chi đền.