Det er ikkje de friske som trenger lege, men de som har ondt.@Matteus 9,12
portrett
Elevine Heede
(1820–1883)

William Hunter, 1859, koret er av Richard Kempenfelt, 1777 (The Great Physician); Elevine Heede, 1875.

John H. Stockton, 1869 (🔊 pdf nwc).

portrett
William Hunter
(1811–1877)

Den store lege nå er nær,
Vår kjære Herre Jesus,
Hans nåderøst gjenlyder her:
Å, kom i dag til Jesus!

Kor

Kjæreste navn i jordens dal,
Kjæreste navn i himlens sal.
Alltid sangen lyde skal:
Jesus, kjære Jesus!

Se, gjelden ble betalt for deg
På Golgata av Jesus!
Til himlen han deg åpnet veg,
Å, gi deg nå til Jesus!

Kor

Mitt hjertes trøst er Jesu blod,
Jeg har min fred i Jesus.
Han gir meg liv og overflod.
Min glede er i Jesus.

Kor

Når engang vi i himlens hall
Får se den Herre Jesus,
En evig lovsang lyde skal!
Høylovet være Jesus!

Kor