Guds herlighet opplyser staden, og lammet er dens lys.@Ĺpenbaringen 21,23
portrett
Elevine Heede (1820-1883)

William O. Cushing, 1875 (Beautiful Valley of Eden); Elevine Heede, 1881.

William F. Sherwin (🔊 pdf nwc).

portrett
William F. Sherwin (1826-1888)

Underfullt deilige Eden,
skjønn er din stille fred!
Over de lidende hjerter
senker du balsam ned.

Kor

Underfullt deilige Eden!
Frigjorte sjelers hjem.
Hvor ofte i stille timer
min lengsel til deg går hen.

Inn i bedrøvede hjerter
lyser din klare dag.
Himmelske sangtoner høres
blandet med harpeslag.

Kor

Salig hver sjel som i Eden
venter engang å bo!
Her er det sorger og smerter,
der får vi evig ro.

Kor

Gi meg, min Herre og Frelser,
hvilen hos deg til sist!
Hjem til ditt deilige Eden
ta meg, o Jesus Krist!

Kor