Guds herlighet opplyser staden, og lammet er dens lys.@Ĺpenbaringen 21,23
portrett
Elevine Heede
(1820–1883)

William O. Cushing, 1875 (Beautiful Valley of Eden); Elevine Heede, 1881.

William F. Sherwin (🔊 pdf nwc).

portrett
William F. Sherwin
(1826–1888)

Underfullt deilige Eden,
Skjønn er din stille fred!
Over de lidende hjerter
Senker du balsam ned.

Kor

Underfullt deilige Eden!
Frigjorte sjelers hjem.
Hvor ofte i stille timer
Min lengsel til deg går hen.

Inn i bedrøvede hjerter
Lyser din klare dag.
Himmelske sangtoner høres
Blandet med harpeslag.

Kor

Salig hver sjel som i Eden
Venter engang å bo!
Her er det sorger og smerter,
Der får vi evig ro.

Kor

Gi meg, min Herre og Frelser,
Hvilen hos deg til sist!
Hjem til ditt deilige Eden
Ta meg, o Jesus Krist!

Kor